aktualności prowincji więcej

50. rocznica ogłoszenia św. Teresy od Jezusa Doktorem Kościoła


wrzesień 17, 2020

W tym miesiącu będziemy obchodzić 50. rocznicę ogłoszenia św. Teresy od Jezusa, Doktorem Kościoła. Dokładnie 27 września 1970 roku papież Paweł VI ogłosił ją Doktorem Kościoła, nadając jej tytuł “doktora mistycznego”.
Od dzisiaj, do końca września, czyli przez dwa tygodnie, będziemy przypominać artykuły, które można przeczytać na naszej stronie w związku z życiem i nauczaniem Reformatorki Karmelu.
Każdego dnia będzie publikowana także krótka modlitwa dziękczynna za to, co przekazała całemu Kościołowi św. Teresa z Avila.

Dzień 14.
środa, 30 września

Błogosławimy Ciebie, Panie, Ojcze nasz, pełen miłosierdzia i dobroci, który obdarzyłeś nas przykładem życia św. Teresy od Jezusa, Doktora Kościoła. Ufamy, że jej wstawiennicza modlitwa będzie pomocą w dążeniu do zjednoczenia z Tobą, które stało się jej udziałem. Natchnieni jej radosnym świadectwem opartym na doświadczeniu Ciebie, pragniemy pogłębiać duchowość terezjańską i dążyć do zażyłości z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana. Niech Święta Reformatorka Karmelu wstawia się, aby poprzez wrażliwą miłość apostolską do Kościoła, wszyscy jego członkowie, uczyli się nieustannie determinacji i wierności na drodze modlitwy oraz podejmowanych zadań. Błogosław Panie całą wielką Rodzinę Karmelitańską i przyjmij nasze wołanie, które wznosi się do Ciebie przez wypowiadane słowa św. Teresy:

“Twoją jestem na zawsze,
Od Ciebie życie wzięłam,
Powiedz mi więc, o Boże,
Co chcesz, abym czyniła?”.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Obrazy z życia św. Teresy od Jezusa


Dzień 13.
wtorek, 29 września
święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. W swoim życiu duchowym pragniemy odkrywać prawdę o nas samych, a zwłaszcza o własnej słabości i grzechu, a także o nieuporządkowanych pragnieniach i przywiązaniach do rzeczy, osób, a nawet praktyk religijnych czy ascetycznych. Niech Twoja wyzwoleńcza moc poprowadzi nas do całkowitej prawdy o nas i ukaże w nas ten bezmiar zła i niedoskonałości, abyś mógł to wszystko pochłonąć i spalić w Ogniu swojej miłosiernej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Jak zdobyć poznanie samego siebie? Terezjańskie spojrzenie na rachunek sumienia


Dzień 12.
poniedziałek, 28 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Zdając sobie sprawę, że wszystko na tym świecie jest przemijające i nietrwałe, pragniemy poszukiwać przede wszystkim Ciebie i dążyć nieustannie za prawdą. Niech terezjańskie “pokora to chodzenie w prawdzie” będzie naszym mottem życiowym, byśmy w ten sposób szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Wyrzekamy się wszelkiego fałszu, oszustwa i kłamstwa, aby dążyć do pełni zjednoczenia z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Święta Teresa i kłamstwo


Dzień 11.
niedziela, 27 września

Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa naszą Matkę, aby wskazywała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuły (po raz pierwszy publikowane na naszej stronie):


Dzień 10.
sobota, 26 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Wsparci wstawiennictwem tej Świętej pragniemy dążyć do ustawicznej modlitwy i przez “zdeterminowaną determinację” odkrywać w sobie wielki potencjał do zażyłości z Tobą na co dzień. Niech szukanie samotności przybliża nas jeszcze bardziej do odkrywania w nas Umiłowanego naszej duszy, aby serca nasze były poddane tylko Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Samotność i modlitwa nieustanna


Dzień 9.
piątek, 25 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Jej nauczanie wskazuje na doświadczenie Bożej obecności, abyśmy dniem i nocą szukali Ciebie, obecnego w naszym życiu i cieszyli się Twoim działaniem. Niech każda nasza modlitwa prowadzi nas do odkrywania Twej uświęcającej obecności, abyśmy wszystko czynili w zjednoczeniu z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Żyć – chodzić w obecności Bożej


Dzień 8.
czwartek, 24 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Nie chcemy porzucać nigdy rozmowy z Tobą, pełni pokory i gotowi do walki, cokolwiek by się działo “chociażby świat się walił”. Pragniemy trwać na drodze modlitwy, ale zdajemy sobie sprawę z różnych trudności, dlatego otwieramy nasze serca na Twoją łaskę, byśmy byli wierni Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Modlitwa trudna. Starania o odzyskanie modlitwy | Doświadczenie modlitwy św. Teresy od Jezusa


Dzień 7.
środa, 23 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Przez naszą codzienną modlitwę chcemy mieć otwarte serca na Twoje przychodzenie, by zawsze pozwolić Tobie wejść w całe nasze życie, bez lęków i stawianiu warunków. Pragniemy poddać się Twojej uzdrawiającej miłości i mieć zdolność przyjmowania wszystkiego, co pochodzi od Ciebie i co na nas dopuścisz, aby wypełniała się Twoja święta wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Znaczenie ludzkich postaw dla modlitwy


Dzień 6.
wtorek, 22 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Na jej przykładzie chcemy się przekonywać, że wymagasz od nas heroizmu, kiedy dotykają nas różne doświadczenia. Życie św. Teresy z Avila jest dla nas żywym przykładem jej sposobu rozumienia modlitwy jako rzeczywistości w pełni włączonej w życie. Pragniemy, aby modlitwa nasza była prawdziwa, abyśmy przyjmowali to, co się dzieje w naszym życiu i przeżywali wszystko w Twojej zbawczej Obecności. Modlić się życiem każdego dnia to pragnienie naszych serc, by dojść do pełni życia w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Modlić się życiem każdego dnia – lekcja św. Teresy od Jezusa


Dzień 5.
poniedziałek, 21 września święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. To ona, przekonana, że relacja przyjaźni z Chrystusem jest wydarzeniem zbawczym dla każdego, kto się modli, zachęca nas byśmy modlitwę traktowali jako dobrą nowinę, jako drogę dojścia do zbawienia. Niech modlitwa będzie dla każdego z nas wydarzeniem łaski, aby odmieniała nasze życie i coraz bardziej czyniła podobnym do Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Doświadczenie modlitwy św. Teresy od Jezusa


Dzień 4.
niedziela, 20 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Ufając, że nasza modlitwa prowadzi nas do zażyłości z Tobą, podejmujemy się tej drogi, aby z dnia na dzień mogły się w nas rozwijać trzy cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość. Niech nasza rozmowa z Tobą prowadzi nas do bezinteresownej służby w Twojej Winnicy, aż dojdziemy do bram nieba, gdzie z łaski i miłosierdzia Twojego otrzymamy “denar życia wiecznego”. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł:  Modlitwa: przygotowania, etapy, cele (cz.2)


Dzień 3.
sobota, 19 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Niech modlitwa nasza nie sprowadza się tylko do “pobożnościowej praktyki”, ale niech będzie naszym życiem chrześcijańskim i drogą do źródła Wody Żywej, aby dojść do chrześcijańskiej doskonałości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł:  Modlitwa: przygotowania, etapy, cele


Dzień 2.
piątek, 18 września

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Niechaj jej akcentowanie relacji przyjaźni z Tobą, będzie naszą codziennością, aby miłość Twoja przepełniała nasze serca i pociągała nas do zjednoczenia z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Modlitwa: spotkanie osób w miłości


Dzień 1.
czwartek, 17 września święto św. Alberta Jerozolimskiego, biskupa i Prawodawcy Zakonu

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za życie i nauczanie św. Teresy od Jezusa, “doktora mistycznego”. Niech będzie nieustannie dla wszystkich Dzieci Bożych nauczycielem modlitwy, abyśmy mogli coraz głębiej wchodzić w miłosną relację z Jezusem. Niechaj jej słowa: “korzyścią dla duszy nie jest dużo myśleć, lecz bardzo miłować”, realizują się w naszym życiu, by móc dojść do całkowitego zjednoczenia z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Tereso od Jezusa, Doktorze Kościoła, módl się za nami. Przeczytaj artykuł: Kocham, więc jestem | Szukając istoty modlitwy